abdestin farzları

abdestin farzları dörttür.birincisi yüzü bir kere su ile yıkamaktır ikincisi:iki elleri dirsekler ile beraber bir defa yıkamaktır. üçünsü: ayakları iki topuklar ile beraber bir kere yıkamaktır dördüncüsü:başın dörtte bir miktarına ıslak bir el ile veya bir vasıta ile başka bir yerde kullanılmamış temiz bir yaşlıkla bir kere mesh etmektir şöyle ki;
yüz denilen uzuv iki kulak yumuşaklıkları arasındaki mahal ile alında saç bittiği yer ile çene altı arasında bulunan mahalden ibarettir sakal başı ile iki kulak arasındaki kılsız yerlerde yüzden sayılır.bu sebeplr bunları bir kere yıkamak farzdır.
abdestin farzları /a>
sakal sıkı olunca onun üstünü yıkamak yeterli olur altındaki derileri yıkamak icap etmez fakat seyrek olunca altındaki derileri de yıkamak lazım gelir.
abdestin farzları /a>
dirseklere gelince bunlara mirfak denir elleri dirseklere kadar derileriler beraber yıkanmak lazım ise de dirseklere kadar dirseklerdir ayakların iki tarafında olup sak=topuk denilen yüksekçe kemikleri de yıkamak lazımdır fakat bunların yukarısını yıkamak icap etmez.
abdestin farzları /a>
başa meshe gelince başın nasiye denilen ön tarafına mesh edilmesi daha faziletlidir mesh edilen mahal iki kulağın üsütndür bu kısımdaki saçların üzerine mesh edilmesi yeterlidir fakat bu kısımdan aşağıya sarkan saçların üzerine yeterli olmaz hatta bunlar başın üstünde topuz yapılmış bulunsa bile (malikiler ile hanbelilere göre başın tamamını mesh etmek vaciptir şafiilere göre en az mesh yeterlidir.