abdestin farzları

abdestin farzları abdestin farzı henefi mezhebinde dörtdür:
1-Yüzü,bir kere yıkamak.
2-iki kolu dirsekler ile birlikde,bir kere yıkamak.
3-Başın Dört de bir kısmını mesh etmek,ya’ni yaş eli başa sürmek.
4-iki ayagı, iki yaşındaki topuk kemikleriile birlikde bir kere yıkamakdır.Şafi’i Mezhebinde niyet ve tertib de farzdır ve yüzü yıkarken niyet etmek lazımdır.su yüze degmeden önce niyet ederse, abdesti sahih olmaz.Yüz ve Çene üzerindekisakalı yıkamak farzdır.Maliki MEzhebinde delk [ovmak]ve Muvalat[uzvları birbiri ardınca ara vermeden yıkamak]farzdır.Şi’iler,ayaklarını yıkamıyor,Çıplak ayak üzerinde mesh ediyorlar.abdestin farzları