Abdestin farzları dörtür birincisi yüzü 1 kere suyla yıkamaktır ikincisi iki elini dirsekleriyle beraber 1 defa yıkamak üçüncüsü ayakları iki topuklar ile beraber 1 kere yıkamaktır dürdüncüsü başın dürtte bir miktarını ıslakbir el ile veya başka bir vasıta ile başka bir yerde kulanılmış temiz bir yaşlıkla bir kere mesh etmektir şüylekiyüz denilen uzuv iki kulak yumuşakları arasındaki mahalile alında saç bitiği yer ile çene altı arasında bulunan mahaleden ibaretir sakal başı ile iki kulakar asında kılsız yerde yüzden sayılır bu sebeple bunları bir kere ykamak farzdır dirseklere gelince bunlara mirifak denir eleri dirseklere kadar dirseklerle berabaer yıkamak lazım ise de dirseklerin yukarıların yıkamak mecburi değildir abdestin farzları ayakları iki taraftan olup sak =topuk denilen yüksekçe kemikleri de yıkamak abdestin farzlarılazımdır fakat bunların yükarısı yıkamak icab etmes başı mehse denilen ün tarafına mehs edilmesi daha faziletir fakat bu kısımdan aşağıyı sarkan saçların mehs edilmesi yeterli olmaz yeterli olmaz hata bunlar başın üstünde topuz yapılmış bulunursa ile hanbelilere güre başın tamamını meseh etmek vaciptir şafilere güre en az bir mesh bile yeterlidir