abdesti bozmayan şeyler aşağıdaki şeyler abdesti bozmazlar;
bir hastalıktan dolayı olmaksızın gözden akan su ve ağlama.
yara ve benzeri şeyler içinde görülüp dışarıya çıkmayan kan, irin ve sarı su damlası.
bir yaradan kopan deri parçası.
mayasıl yaşlığı ve parmak aralarındaki pişinti.
yarı miktardan az donmuş kana bulaşmış tükürük ve sümük.
kulaktan burundan veya yaradan çıkan kurt.bu kurt temizdir üzerindeki yaşlık ise azdır kendisinde akıcılık kuvveti yoktur.
ağız dolusu olmayan kusuntu.
baştan inen veya içerden yükselip çıkan balgam hatta ağız dolusu olsa bile.çünkü bu kaypak yapışkan olduğundan murdarlığı içine çekmez.üstündeki yaşlık ise azdır.bu imanı azam ile imam muhammed’e göredir.imam ebu yusufa göre cevften=içeriden gelen ağız dolusu balgam abedsti bozar.
erkeğin ve ya kadının tenasül uzvundan çıkan kokmuş veya kokmamış yel.
arka taraftan rutubetsiz kokusuz bir halde çıkarılan hukne=kullanılmış ilaç.bununla beraber bu halde ihyiyata uygun olan abdesti tazelemektir.
erkeğin tenasül uzvuna damlatılıp daha sonra geri gelen yağ.bu imamı azama göredir.
donmuş aleka=pıhtı halinde kusulan kan parçası.
baştan buruna veya kulağa kadar akıp gelen fakat gusül için temizlenmesi icap edecek bir yere kadar akmayan kan.
kullanılan misvakta veya ısırılan elma ayva gibi sert bir meyve üzerinde görülüp akıcılığı bilinmeyen kan eser.
pire kene sivrisinek kara sinek gibi haşarattan birinin doluncaya kadar emdiği kan.sülüğün doluncaya kadar emip de düştüğü zaman kendisinden akacak kadar olan kan abdesti bozar.
saçların tıraş edilmesi bıyıkların kırpılması tırnakların kesilmesi.
oturağı yere tamamen yerleştirmek sureti ile oturarak uyumak.
namazda iken ayakta veya oturarak ve ruku veya secde halinde uyumak.
namaz dışında veya cenaze namazında veya tivalet sevdesinde kahkaha ile gülmek.
tebessüm yani ne kendisinin ne de yanında bulunanların işitemeyecekleri derece gülümseme bununla abdest bozulmayacağı gibi namaz da bozulmaz.fakat yalnız kendisinin işiteceği derecedeki gülmek abdesti bozmazsa da namazı bozar.
herhangi bir kimsenin vucuduna veya tenasül uzvuna yalnız el ile temasta bulunmak.
şafilere göre herhangi bir namahrem kadının bir uzvuna hiçbir örtü bulunmaksızın dokunmak abdesti bozar.hatta şehvetle olmasa bile.bundan kadının saçları dişleri ve tırnakları müstesnadır.bunlara dokunmak bir şehvetle olsa da abdesti bozmaz.aynı şekilde şafiilere göre bir erkek veya bir kadın kendisinin veya başkasının oturağını veya ön tenasül uzvunu örtüsüz olarak elinin içi ile tutar ise abdesti bozulur.malikler ile hanbelilere göre de boyledir.ancak bunlara göre bir kadının kendi tenasül uzvunu tutması abdestini bozmaz.
abdesti bozmayan şeyler
tenbih:bu gibi ihtilafılı meselelerde ihtiyata riayet edilmesi daha iyidir.mesela hanefi mezhebinde bulunan bir kimse kedi mezhebine göre abdesti bozmayıp başka mezheplere göre abdesti bozan bir halde bulundu mu ihtilaftan kurtulmak için abdest almalıdır.bu menduptur.bilhassa iman ise.