abdest nasıl alınır

1-Mümkünse kıbleye dönülür, yüksek bir yere oturulur Euzü ve Besmele çekilir.
2-Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilallenir. Parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır.(Resim:1)
3-Besmele çekilerek ağıza su alınır.(Resim:2) Varsa misvak kullanıp, yoksa başparmak ve şehadet parmağıyla dişler ovulur.(Resim:3) Ağız iki defa daha çalkalanır.
4-Besmele çekilir. burna su verilir.(Resim:+) Oruçlu değilse su burnun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir. Bu iş iki kere daha yapılır.
5-Abdeste kalb ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp yüz saç bitiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır.(Resim:5) abdest nasıl alınır
6- Besmele çekerek sağ kol dirsekle beraber ovalanarak yıkanır. (Resim:6) Bu iş iki kere daha yapılır. Sağ kolda olduğu gibi, sol kol da üç kere yıkanır.(Resim:7)
7-Besmeel çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir.(Resim:8) Spmra şehadey parmaklarıyla sağ ve sol kulaklar, başparmakla da kulağın arkası meshedilir.(Resim:9) Elin baş ve işaret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun meshedilir.(Resim:10)
Başın tamamını mesh sünnettir. Buna kaplama mesh denir.
Kaplama mesh şöyle yapılır:
Evvela, iki el ıslatılır, başparmak ve işaret parmakları ayrı tutulup üç bitişik ince parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Başparmak ile şehadet parmakları ve avuç içi havada olup ve avuç içi havada olup başa dokundurulamaz.İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulakların içi meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup kulak arkaları yukarıdan aşağıya meshedilir. diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. boğaz meshedilmez.abdest nasıl alınır
8-Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır.(Resim:11) Ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilallenir. Hilallemeye sağdan sola doğru yani sağ ayakta küçük parmaktan sol ayakta ise baş parmaktan başlanır ve alttan üste doğru çekilerek yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da besmele ile yıkanır.(Resim:12) Her azayı yıkarkan okunacak dualar varsa da kelime-i şehadet okunması büyükler tarafından uygun görülmüştür.Abdesten sonra artansudan ayakta ve kıbleye karşı birkaç yudum su içilir Kelime-i Şehadet getirmek ve “Sübhanekellahümme ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubü ileyk” duasunu okumak ve 1, 2 veya 3 defa “Kadr suresini” okumak menduptur.