abdest duaları abdeste mahsus selef-i salihin’den bizlere kadar gelmiş dualar vardır.
her uzuv yıkanırken kendisindenmünasip bir dua okunur:bunlar okunmasa da abdest tamam olur. fakan okunmaları pek güzeldir. şöyle ki:
1.abdest alacak şahıs abdeste başlarken eüüzü ve besmele’den sonra
elhamdü lillahi’llezi ceale-1 mea tahuren ve ceale’1 islame nura
hamdolsun ALLAH teala’ya ki suyu temizliyici islamı nur kılmıştır. der.
abdest duaları
2.ağzına su alırken:
allahümme eskini min havzi nebiyyike ke’sen la ezmeu ba’dehü ebeda
ya rabbi bana peygamberinin hazv-ı kevser’inden öyle bir kase su ihsan buyur ki ondan sonra asla susuzluk duymayayım der.
3.burnuna su alırken:
allahümme la tuharrimni rayihate ne’imike ve cinanike
illahi beni nimetlerinin ve cennetlerini n güzel kokularından mahrum bırakma der.
4.yüzünü yıkarken:
allahümme beyyiz vechi bi nurike yevme tebyazzu vuvuhun ve tesveddü vucud.
allahı’m bazı yüzlerin beyazlanacağı bazı yüzlerin de kararacağı günde benim yüzümü ak kıl der.
5.sağ kolunu yıkarken:
allahümme a’tıni kitabi biyemini ve hasıbni hisamen yesira
ya illahi bana emel defterimi sağ tarafımdan ver ve benim hesabıma kolay kıl der.
6.sol kolunu yıkarken:
allahümme la tu’tini kitabı bi şimali ve la min verai zahri ve la tuhasıbni hisaben şedida.
ya rabbi bana kitabımı sol tarafımdan ve arka tarafımdan verme ve beni şiddetli bir hesab ile sorgula çekme der
allahümme gaşşıni bir rahmetike ve enzil aleyye min berekatike
illahi beni rahmetinle ört-kapla benim üzerime bereketlerinden indir der
8.kulaklarına meshederken:
allahümme’calni minellezine yestemiünel kavle fe yettebiüne ahseneh
ya rabbi beni hak sözü işitip de en güzeline uyan kullarından er der.
9.boyuna meshederken:
allahümme a’tik rakabeti minennar.
ya illahibenim vücudumu cehennem ateşinden azat et. der
10.ayaklarını yıkarken:
allahümme sebbit kademeyye ales-sırati yevme tezillü fihil akdam
ya rabbi bir takım ayakların kaynayacağı günde iki ayığımı sırat-ı müstakim üzerinde sabit kıl diye dua eder.