1-Hayat:Allahü teala diridir.hayatı,mahlukların Hayatına benzemeyip,zatına layık ve mahsus olan Hayat,ezeli ve ebedidir.
2-ilm:Allahü teala herşeyi bilir bilmesi mahlukatın bilmesi gibi degildir karanlık gecede,karıncanın kara taş üzerinde yürüdügünü görür ve bilir bilmesinde degişiklik olmaz.ezeli ve ebedidir.
3-sem’:Allahü teala işitir.Vasıtasız cihetsiz işitir.işitmesi,kullarınişitmesine benzemez.Bu sıfatı da,her sıfatı gibi ezeli ve ebedidir.
4-Basar:Allahü teala görür.Aletsiz ve şartsız görür. görmesi göz ile degildir.
5-iradet:Allahü tealanın dilemesi vardır.diledigini yaratır.Her Şey onun dilemesi vardır ile var olur iradesine engel olacak hiç bir kuvet yokdur
6-kudret:Allahü teala herşeye gücü yeticidir herbirşey ona güç gelmez
7-kelam:Allahü teala söyleyicidir.söylemesi alet.harfler,sesler ve dil ile degildir.
8-Tekvin:Allahü teala Yartıcıdır.ondan başka yaratıcı yokdur.Her şeyi o yaratır.Allahü tealadan başkası için yaratıcı dememelidir.Alahü tealanın sıfatlarını hakikatlerini anlamak da muhaldır.Hiçbir kimse ve hiçbirşey Allahü tealanın sıfatlarına ortak ve benzer olmaz.