ibadet etmemizin birçok hikmeti ve menfaati vardır fakat biz, evvela allah -u zülcelal emrettiği için ibadet edi yoruz. ibadet etmekte en makbul niyet de allah ´ın emrine itaat niyetile ibadet etmektir.seçkin kullar, allah´a hiçbir menfaat beklemeden,sadece, ibadet emeye layık olduğu için ibadet ederler.bizim yeğane kurtuluşumuz ve şerefimiz, allah´a ibadet etmektir.çünkü allah -u zülcelal, yarattığı kullarının onaibadet etmesini emretmektedir.ayet-i kerimede allah-u zücelal.hz musa´ya hitaben şüphesiz ben alla´ım benden başka ilah yoktur. öyley-se bana ibadet et beni zilkretmek için namaz kıl `taha. 14] buyurduğunu naklediyor .bircok ayetlerde başka peygam -berlere ve ümmetlere de`allah ibdet etmelerini emret tiğini bildiriyor bütün peygamberlerin ümmetlerine`yalnız allah`a kulluk edir “emrini gertirdiğini haber veriyor: “İşte budur Rabbiniz olan Allah. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır o. Öyleyse yalnız O’na inadet edin. O Her şeye de vekildir.” İnadetin hususiyeti Allah’a iman ederek vee Allah’a karşı tazim hürmet ve muhabbet gibi hislerle dopdolu olarak. Allah’ın azameti karşısında nefsinin kibrini kırmaktır. Bir müslüman ibadetleri yerine getirirken kendini Rabbine karşı çok muhtaç ve aciz görmelidir. Rabbinin rahmetine ve yardımına muhtaç bir kul olduğunu ifade etme niyetiyle amel etmelidir. İmam-ı Rabbani kuddise sırruhu ibadeti, “Rabbinin karşısında nefsini alçatmandır” diye tarif etmiştir Bir Müslüman namazını kılarken bunu boynuna borç bilerek eda etmeye çalışmalıdır. Ne kadar itina ile kılsa da Rabbine layık bir kulluk yapamadığını bilmelidir. Eğer bu hisler içinde olmazsa kulluğu kamil bir ibadet olmaz.