mikat ile alakalı malumat hac için dinen belirlenen mevkiler dışından yolculuk yapan şahıslar için ihrama girmelerine mahsus beş mevki vardır ki bunlardan her birine mikat hepsine birden mevakıt denir.
mikat ile alakalı malumat
bunlar zülhuleyfe zati ırk cuhfe karn yelemlem denilen yerlerdir.fakat bu mevkilere gelmeden evvel de ihrama girilebilir.hatta süveyş yoluyla hacca giden şahıslar rabig hizasında ihrama girerler ki burası şamlıların mikatı olan ve mekke i mükerremeye üç merhale uzakta bulunup bugün eseri kalmamış bulunan cuhfe kasabası yakınındadır.
mikat ile alakalı malumat
bir hac yolcusu mikat sınırının ihramsız geçerse bakılır eğer daha haccın vazifelerini yapmaya başlamadan mikata döner telbiyede bulunur ihrama girerse kendisine bir ceza lazım gelmez.fakat mikat yerine dönemz de daha sonra ihrama niyet ederse veya haccın vazifelerinden birini yaptıktan sonra ihram için mikat yerine dönerse ceza olarak dem yani bir koyun kurban etmesi lazım gelir.
haccın kaçırılmasından korkulmazsa mikat yerine dönmek daha faziletlidir.
mikat ile alakalı malumat
mekke i mükerremede bulunan şahısların hac için mikat yeri mekke i mükerremedir.tam oradan ihrama girerler hatta ahalisinden olmasalar bile .
mikat ile alakalı malumat
fakat umre için mekke haremi dışında bulunan bir yere bilhassa tenim denilen yere çıkar oradan umre için ihrama girerler.bunun için bu yere umre de denilmiştir.
mikat ile alakalı malumat
mekke mükerreme’nin etrafındaki bir miktar sahaya mekke haremi denir.bunun haricine yani harem havzası dışında da hill adı verilir.hillin mekke i mükerremeye en yakını batı tarafından üç dört mil mesafede bulunan tenim mevkiidir.

hill tabiri ihrama son vermek manasında da kullanılmaktadır.
mekke haremi ile mikat yerlerinden biri arasındaki yerlerde bulunan şahıslar da bulundukları yerlerden veya mekke i mükerremeden ihrama girerler.bunların yakınlık dolayısıyla mekke i mükerremeye gidip gelmeleri çok olacağından haklarında böyle bir kolaylık bir müsade gösterilmiştir.