1-İmda diye bağıran bir kimseyi krtarmak için ve kuyuya düşecek amayı yanacak boğulacak kimseyi kurarmak yangını söndümek için.
2-Ana baba dede ve nine çağırınca farz namazı bozmak vacib olmaz caiz olur ise de ihtiyaç yok ise bozmalıdır.nadile sünnetler dahil bozulur bunlar imdat isterse farzlarıda bozmak lazım olur.