gusül Gusül, cünüplükten hayız ve nifastan çıkmak için ağzın ve burnun ,ç,m, bütün vücutla birlikte yıkamaktır. Gusül, cinsi münasebet ve ihtilam sebebiyle bir de hayız ve nifasın bitmesiyle ıcap eder.
İhtilam uyku sırasında menin tenasül uzvundan şehvetle dışarı çıkmasıdır.
GUSLÜN FARZLARI
Guslün farzları üçtür:
1-Ağıza su vermek,
2-Burna su vermek,
3-Bütün bedeni yıkamak.
GUSLÜN SÜNNETLERİ
1-Niyet etmek
2-Besmele çekmek,
3-Önce avret mahallini yıkamak,
4-Önce başına, sonra sağ, daha sonra sol omuzuna üçer defa su dökmek ve her defasında vücudu ovmak,
5-Avret mahallini örtülü tutmak.
GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR
Sünnet üzere gusül abdest, şöyle alınır:
1-Gusle niyet edili. Eller yıkanır. Temiz olsalar dahi ön ve arka avret yerleri yıkanır.
2-Besmele çekilip tam bir namaz abdesti alınır. Ayaklar altında su toplanıyorsa ayaklar en sonunda yıkanır.
3-Bu abdesti alırken ağız ve burna su bolca çekilir Çünkü bu yıkama ile gusüldeki farz olan ağız ve burna su vermek de yerine gelmiş olur.gusül abdesti
4-Başa üç defa su dökülür. Ve her döküşte ovulur bu esnada sakal bıyık ve saç altına suyu ulatırmak lazımdır.
5-Sağ omuza üç defa su dökülür ve her döküş vücut ovulur.
6-Sol omuza üç defa su dökülür ve her döküşte vücut ovulur. Vücut göbek çukuru dahil hiç kuru yer kalmayacak şekilde ovularak yıkanır.