guslün sünnetleri guslün başlıca sünnetleri şunlardır
gusle niyet ile besmele ile ve misvak ile başlamak
bu niyet guslün sahih olması için şart değildir fakat sevaba vasiledir taharetin bir ibadet sayılmasına sebeptir
malikeler ile şafiilere göre gusülde niyet farzlıdır hanbelilere göre de bu niyet guslün sahih olmasının şartıdır bu sebeple ihtilaftan kurtulmak için gusülsüzlüğü gidermek namaz gibi ibadetleri yerine getirmek maksadı ile gusül edildiğini boy abdesti esnasında hatırlamalıdır)
gusülde evvela elleri oyluk yerlerini yıkamak bedende meni ve diğer şeylerin eseri var ise gidermek
guslün sünnetleri
gusülden evvel sünnet üzere abdest almak şu kadar ki bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanıldığı takdirde ayakları yıkamayı sonraya bırakmalıdır
abdestten sonra evvela üç defa başa sonra üç defa sağ omuza üç defa da sol omuza su dökmek ve ilk veya her su döktükçe bedeni iyice ıslanması için ovuşturmak ve bir kap içinde veya toprak üzerinde bedeni delk etmek yani ovuşturmak farzdır
gusul suyunda israftan ve taktirden yani pek fazla veya eksik olmasından kaçınmak
kimsenin göstermeyeceği bir yerde yıkanmak fakat erkekler erkeklerden kadınlar da kadından boş bir yer bulamadıkları taktirde bir köşeye çekilerek ve avret yerlerini peştamal ile örterek yıkanırlar avret yerlerini açmaları caiz olmadığı gibi yalnız erkeklerin veya erkekler ile kadınların arasında bulunan kadınlar için de bunların arasında yıkanmak caiz olmaz bu halde teyemmüm ederek namazkarı kılmaları uygundur çünkü su hükmen bulunmamış olur
aynı şekilde gerek erkekler ve gerek kadınlar ğeştamaml gibi birşey bulamaz da kendi cinsleri arasında avret yerlerini açmaya mecbur kalacakları taktirde guslü tehir edip namazlarını teyemmüm ile kılalar daha sonra tenha bir yer veya peştamal bulunca gusül edip teyemmüm ile kıldıkları namazları iade ederler bu hususa hamalarda pek dikkat etmelidir.
tenha bir yerde yıkanıldığı halde de avret yerlerini açık bırakmamak şayet açık bırakılırsa kıble tarafına yönelmemek
gusül ederken söz söylememek
gusülden sonra elbiseyi giyerken çabukça ötrünüvermek
gusülden sonra bedeni bir havlu ile bir mendil ile silmek

bir kimse ağzına ve burnuna su almak suretiyle akar bir suya veya büyük bir havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslans gusül vazifesini yerine getirmiş olu bu hallerde azuvlarını kımıldandırırsa veya su içinde abdest ile gusle müsait bir müddet durursa sünnete deriayet etmiş olur
yukarıda yazılan guslün sünnetleri uygun olmayan bir gusül adabına riayet edilmemiş ve mekruh olmuş olur
abdestten adaptan sayılan şeyler gusülde de mekruhtur bundan başka gusül esnasında dua okumak da mekruhtur
bir de gusülde bir uazvun suyu ile damlar bir halde olunca diğer bir uazvu ıslatmak caizdir çünkü gusülde bütün beden bur uzuv syılır abdestte ise bu caiz değildir