Müslüman olmanın ilk şartı iman etmektir.Doğru iman ise Ehl-i sünnet itikadına uygun olarak inanmağa bağlıdır.olan ve buluğ çağına giren erkeğin ve kadının birinci vazifesi Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazdıkları iman bilgilerini öğrenmek ve bunlara uygun olarak inanmaktır. Kıyamette Cehhenem azabından kurtulmak onların bildiklerine inanmağa bağlıdır.Cehenemden kurtulacak olanlar, yalnız bunların yolunda gidenlerdir. Onların yolunda gidenlere (Sünni) veya (Ehl-i Sünnet) denir. (İslam Ahlakı) sahife 553 de 46.cı mektüba bakınız!

Bir hadis-i şerifde, (Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan yalnız bir fırka Cehennem azabından kurtulacak, diğerleri ise helak olacaklar, Cehenneme gideceklerdir) buyuruldu. Bu yetmiş üç fırkadan herbiri, islamiyyete uyduğunu iddia etmekte ve Cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın, kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Müminin süresi 54.cü ve Rüm süresi 32.ci ayet-i kerimelerinde mealen: (Her fırka, doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir) buyuruldu. Halbuki, bu çeşitli fırkalar arasında, kurtulucu olan birinin alametlerini, işaretini, Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” şöyle bildirmektedir: (Bu fırkada olanlar, benim ve Eshabımın gittiği yolda bulunanlardır). Eshâb-ı kiramdan birini dahi sevmiyen, Ehl-i Sünnetten ayrılmış olur. Ehl-i sünnet itikadında olmayan da, kafir veya (Bidat ehli) sapık olur.

Ehl-i Sünnet İtikadında Olmanın Alametleri:

Allahü teala, Ehl-i sünnet itikadına uygun iman eden müslimanlardan razıdır. Böyle inanmış olmanın birçok şartları vardır. Ehl-i sünnet alimleri, bunları şöyle açıklamaktadır:

1-imanın altı şartına, yani Allahü tealanın varlığına ve birliğine, eşi ve benzeri olmadığına, Meleklerine, Kitâblarına, Peygamberlerine, ahiret hayatına, hayr ve şerrin, iyilik ve kötülüğün Allahu teala tarafından yaratıldığına inanmalıdır. (Bunlar (amentü)de bildirilmiştir.)

2-Allahu tealanın son kitabı olan Kur’an-ı kerimin, Allahu tealanın kelamı olduğuna inanmalıdır.

3-Mümin, kendi imanından hiç şüphe etmemelidir.

4-Peygamberimize “salallahu aleyhi ve sellem” iman edip hayatta iken onu görmekle şereflenen eshabı kiramın hepsini çok sevmelidir.dört halifesine yakın akrabalar olan Ehl-i beytine ve muyeram hanımlarından hiçbirine dil uzatmamalıdır.

5-İbadetlerin imandan bir parça bilmemelidir.Allahü tealanın emr ve yasaklarına inanıp tembelikle yapmayan müminleri lafır bilmemelidir.haramlara ehheyimet vermeyenlerin hafife alanları islamiyetle alay edenlerin imanı gider.

6-Ehl-i kıble olduklarını söyleyen Alahü tealaya ve Peygamberi Muhammed aleyhiselama inandım dediği halde yanlış iyi,itikata onların tekfir etmemeli kafir olduklarını söylememelidir.

7-Açıkaça günah işleiği bilinmeyen her imamın arkasında namaz kılmalıdır.Bu hük cuma ve bayram namazlarını kıldıran emirlere valilerede şamildir.

8-Müslümanlar başındaki amirlerine idacerilerine isyan etmemelidir.Huruc yanı isyan etmek fitne cıkartmak olur çeşitli felaketlere yol açar.Onları hayırlı iş yapmalarına dua etmeli ve fısk,günah işlerinde vazgeçmeleri için tatlı dil ile nasşhat etmelidir.

9-Abdest alırken ayakları yıkamak yerine hiç özr ve zaruret olmasa bile yaş,el ile bir kere mest üzerine mesh edilmesi erkek içinde kadın içinde cazizdir çıplak ayak ve çorap üzerine mesh edilmez.

10-Peygamberimizin”salalahü aleyhi ve sellem” miracının hemruh ve hem beden ile olduğuna inanmalıdır (miraç bir haldir yanı ruyada olmuştur) diyenler,Ehl-i Sünneten ayrılmış olurşi.

Cennetde müminler Alahü tealayı göreceklerdir.Kıyamet gününde Peygamberler ve salih,iyizatlar şefat edeceklerdir kabrsüali vardır kabrde azab ruh ve bedeni olacakdır.Evliyanın kerameti haktır keramet Alahın sevgili kullarınada meydana gelen harikulada haller olup Alahüü tealanın adeti dışında yanı vizik,kimya ve biyoloji kanunları dışında ikram ve ihsan ettiği şeylerdir ve inkar eddilmeyecek kadar coktur.Kabr de ruhlar diri kimselerin yaptıklarını ve söylediklerini iştirler.Kuran-ı Kerim okumak,sadaka vermek ve hatta bütün ibadetlerin sevaplarının ölenlerin ruhlarına göndermek onlara faide vermekde azablarını hafifletilmesine veya kaldırılmasına sebeb olmakdatır.Bunların hepsine inanmak,Ehl-i Sünneti itikatınd olmanın alemetlerindendir.