amentü
amentü biilahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve b ilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel basü badel mevti hakkun eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve resülühü . amentü Anlamı: Allaha meleklerine gönderdiği kitaplarına peygamberlerine ahiret gününe kadere hayrın ve şerrin allahtan olduguna oldukten ... Continue Reading