İslamın Şartları
Dinimiz İslam Sünnilik ve Caferiyye Şiîliği mezheplerine göre büyük önem arz eden beş âmeli (ibâdet) bütüne verilen isimdir.Bu bütün 5 temel esasdan oluşur ve İslamın şartları kaçtır sorusunun da cevabı budur İslamın şartı beştir diye biliriz..Peki bu beş şart nedir sıralayalım Şehadet etmek; Kelimeyi şehadet getirmek nasıldır? ""Eşhedü en la ... Continue Reading