AYET el-KÜRSİ DUASI
– Euzü billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahim
Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l hayyü’l-kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün velâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti ve mâ fi’l-ardi. Menze’l-lezî yesfeu inde hû illâ biiznihi. Ya’lemü mâ-beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey’in min ilmihî illâ bimâşa. Vesia kür-siyyü hü’s semâvâti vel ard. Velâ ye-ûdühü hifzuhumâ ve hüve’l-aliyyü’l azîm.
Anlamı Taşlanıp kovulmuş olan şeytandan ALLAH’a sığınırım.RAHMAN ve RAHİM olan ALLAH’ın adıyla
O öyle bir ilahtır ki O’ndan başka ilah yoktur.O, başlangıcı ve sonu olmayan hayatı ile kendiliğinden diridir, kaimdir.O’nu uyuklama ve uyku tutmaz.Gökte de yerde de ne varsa hepsi O’nundur.O’nun izni olmadıkça O’nun nezdinde kim şefaat edebilir?O bütün varlıkların önlerinde ve arkalarında gizli-açık ne varsa hepsini bilir.O’nun ilminden , dilediği kadarının dışında kimse bişey kavrayamaz.Kürsüsü (mülk ve saltanatı) gökleri ve yeri kuşatmıştır.Bunları korumak ona zor gelmez.O, çok yüce ve pek büyüktür.

SABAH DUASI

”Allahüme bike esbahna ve bike emseyna ve bike nehya ve bike nemutu ve ileykennuşur.”

ANLAMI:
Allahım! senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kıyamette) varış sanadır.”

class=”yazilar”>Namaz Bittikten Sonra  Tesbih Ve Dua

Farz namaz bittikte sonra üç defa bu şekilde istiğraf etmek sünnettir: ”Esteğgrullăhellezi la ilăhe illa hü el-hayyel-kayyüme ve etübe ileyh”
SONRA TESBİH:
”Allahümme entes-selamü ve minkes-selam tebậrekte ya zel-celali vel-ikram”
VARSA SÜNNET NAMAZI KILINIR.SONRA:
‘’ Ala Rasülina salevat’’ denir ve peygamberimize salavat getirir. Salavat olarak. ‘’Allahümme Salli ala Muhammedin ve ali Muhammed’’ yeterlidir. Sonra:
‘’Sübhanellahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Vela havle vela kuvvete illa billahil- aliyyil- azzim.’’denir.
Peşinde ‘’Ayete’I-Kürsi’’ okunur. ’Ayete’I-Kürsi kitabın sonunda yazılıdır. ’Ayete’I-Kürsiden sonra:
33 defa ‘’Sübhanellah’’
33 defa ‘’Elhamdüllah’’
33 defa ‘’Allahu Ekber’’ zikirleri söylenir. Bunlar el parmakları veya tesbihle sayılabilir.SONRA:
‘’La ilahe illallahu vahdehül la şerike leh lehül mülkü ve lehül-hamdü vehüve ala külli şeyin kadir.’’ Denir ve peşinden:
‘’Sübhane rabbiyel-aliyyil-alel-vehhab’’denir. Eller kaldırılıp dua edilir. Duaların en güzeli ayet-i kerime ve Peygamber efendimizin sözlerinden alınan dualardır.
Dua, Yüce Rabbimize derdimizi açıp dilekçemizi sunmaktır. Dua ederken, ne istediğimizi bilmemiz gerekir. Duanın kendisi bir ibadettir. Dua etmek sevaptır. Duanın kabulü için acele etmemeli ve ‘’dua ettim de kabul edilmedi’’ diye endişe ve vesveleye düşmemelidir.Ayet-i Kerimede geçen şu dua dünya ve ahiretin saadetini içine almaktadır.
‘’Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve gına azaben/nar.’’
Manası: ‘’ Ey Rabbimiz’ Bize dünyada iyilik (iman,ilim,ibadet,güzel ahlak, afiyet ve sıhhat) ver, ahirette de iyilik (af ve cennetini) ver. Bizi cehennem azabından koru.’’
‘’Rabbim! Ahirette hesap günü beni , anne babamı ve bütün müminleri affeyle. Rabbim! Kalbimi dininde, yolunda sevginden sabit tut. Beni yolundan ayırma’’ Duası en güzel dualardan biridir.
Duadan sonra: ‘’Velhamdü lilahi rabbilalemin’’ diyerek eller yüze sürülür.
Duadan sonra 10 defa ‘’La ilahe illallah’’ tevhidini söylemek ve onuncu sayıda: ‘’Muhammedür Resüllullah’’ denmesi, ayrıca duanın peygamberimize salavat getirerek bitirilmesi sünnettir, sevaptır, duanın kabulüne sebeptir.
En son, bir miktar istiğfar çekerek tevazu içinde, Allah’ın rahmetine güvenerek namaz yerinden ayrılma güzel bir edeptir.
Namazdan sonra yapılacak başka dua, zikir ve tesbihlerde vardır. Onlardan gücümüz yettiği kadarını yapabiliriz.
Namazdan sonra yapılacak dua ve tesbihlerde mezhep farkı olmaz. Hz. Peygamber(s.a.v) Efendimizin sünnetinde öğretilen ve güvenilir kitaplarımızda nakledilen bütün zikir dualar yapılabilir.