ahzap duası Allahümme münzile’l-kitab, seria’l-hisab,ihzimi’l- ahzab.Allahümmehzimhüm vensurna aleyhim ve zelzilhüm. Allahümme ya mücibe’l-muztarrin veya sariha’l-mekrübin.  ikşif  anna hemmena ve gammena ve kürbetana fe inneke tera ma nezele bina ve bil-mü’minine cemia. Allahümmestur avratina ve amin rav’atina ya ekrame’l-ekramine ve ya erhamerrahimin. Bi hakkı’smikel azimi’l-a’zam. Ve bimeakıdi’l-izzi min arşik ve münteherrahmeti min kitabik ve müntehe’l-fazlı fi nebiyyike ‘r-rahmeti ve bi hakkı hubbi zatik. Allahümme bihubbi  zatike tehassanna ya Allah, la ilahe  illah seyyidüna Muhammedün Resurullahi hakkan ve sıdka. Allahümme şeffi’hü fina bicahihi indek. inneke ala külli şeyin kadir. La havle vela kuvvete illa billahi’l-aliyyi’l-azim.