ahiret gününe iman imanın beşinci şartı ahiret gününe inanmaktır. sür.un üflenmesi, bütün ölülerin dirilip kabirlerinden kalması, amel defterlerinin kendilerine verilmesi ve mahşer meydanında toplanıp sual ve hesaba çekilmesi ile mizan, şefaat, sırat, kevser, cennet ve cehennnem gibi ahiret hayatına ait hususlara inanmaktır.ahiret, bu dünyadan sonraki sonsuz hayattır.. allahü teala, bu dünyayı ve bütün varlıkları geçici bir zaman için yaratmıştır. israfil aleyhisselamın birinci süru üfürmesiyle kıyamet kopup bütün canlılar ölecek, dünya ve dünya dışndaki her şey parçalanıp yok olacaktır.ahiret gününe iman ikinci süru üflenmesi ile de mahmlukat yerine toplanacaklardır. mahşerde için allah.ın huzurunda bütün insanlar ve cinler yaptıklarından hesaba çekilecek,en ince teferrucatına kadar hesap verevekler, haklı, haksızdan hakkını alacaktır. hesap işi bittikten sonra, iyiler cennet,e, kötüler cehennem,e girecektir. öü.minler cennet,te cenab-i hakk,ın cemalini göreceklerdir. ahrete inanmayan, allah,a ve peygabere de inmamış olur.

ahiret gününe iman